Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Sim phong thủy vật khí hộ thân luôn bên mình

 • 0

 • 0915.285.778

 • Thiên Hỏa Đồng Nhân

  (同人 tóng rén)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 2,380,000

  Đặt sim

 • 1

 • 0914.239.778

 • Địa Trạch Lâm

  (臨 lín)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 2,380,000

  Đặt sim

 • 2

 • 0859.393.779

 • Thiên Hỏa Đồng Nhân

  (同人 tóng rén)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 2,380,000

  Đặt sim

 • 3

 • 0812.491.789

 • Sơn Trạch Tổn

  (損 sǔn)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 4,380,000

  Đặt sim

 • 4

 • 0942.708.828

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 1,999,000

  Đặt sim

 • 5

 • 0849.883.878

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 1,799,000

  Đặt sim

 • 6

 • 0854.50.6879

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 1,799,000

  Đặt sim

 • 7

 • 084.779.3883

 • Trạch Sơn Hàm

  (咸 xián)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 2,580,000

  Đặt sim

 • 8

 • 0836.40.5885

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 2,399,000

  Đặt sim

 • 9

 • 0859.366.889

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,080,000

  Đặt sim

 • 10

 • 0343.035.568

 • Trạch Hỏa Cách

  (革 gé)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,048,000

  Đặt sim

 • 11

 • 0373.356.689

 • Địa Trạch Lâm

  (臨 lín)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,600,000

  Đặt sim

 • 12

 • 0382.334.779

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,600,000

  Đặt sim

 • 13

 • 0852.489.899

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 1,980,000

  Đặt sim

 • 14

 • 0828.313.899

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 1,980,000

  Đặt sim

 • 15

 • 0823.36.7986

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 2,780,000

  Đặt sim

 • 16

 • 0814.093.989

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 1,799,000

  Đặt sim

 • 17

 • 0849.69.2992

 • Hỏa Sơn Lữ

  (旅 lǚ)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 1,799,000

  Đặt sim

 • 18

 • 0848.90.6996

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 2,680,000

  Đặt sim

 • 19

 • 0789003333

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 67,500,000

  Đặt sim

 • 20

 • 0766.209.089

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 1,890,000

  Đặt sim

 • 21

 • 0363.468.006

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 1,399,000

  Đặt sim

 • 22

 • 0344.688.108

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 1,399,000

  Đặt sim

 • 23

 • 0853.27.7799

 • Trạch Sơn Hàm

  (咸 xián)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 7,680,000

  Đặt sim

 • 24

 • 0388.308.033

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 1,399,000

  Đặt sim

 • 25

 • 0827.16.7799

 • Trạch Thủy Khốn

  (困 kùn)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 7,680,000

  Đặt sim

 • 26

 • 0346.769.609

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 1,399,000

  Đặt sim

 • 27

 • 0853.06.3399

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 28

 • 0837.80.6699

 • Trạch Thủy Khốn

  (困 kùn)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 29

 • 0818.585.368

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 2,380,000

  Đặt sim

 • 30

 • 0837.002.368

 • Trạch Hỏa Cách

  (革 gé)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 2,990,000

  Đặt sim

 • 31

 • 0886.273.372

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 1,980,000

  Đặt sim

 • 32

 • 0762.155.578

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 2,890,000

  Đặt sim

 • 33

 • 0818.717.383

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 1,899,000

  Đặt sim

 • 34

 • 0918.061.355

 • Trạch Lôi Tùy

  (隨 suí)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 1,599,000

  Đặt sim

 • 35

 • 0849.79.6699

 • Lôi Sơn Tiểu Quá

  (小過 xiǎo guò)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 36

 • 0325.77.9009

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Mộc

 • 2,399,000

  Đặt sim

 • 37

 • 0377.066.689

 • Thiên Hỏa Đồng Nhân

  (同人 tóng rén)

 • Thiên Phong Cấu

  (姤 gòu)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 38

 • 0936.082.378

 • Trạch Lôi Tùy

  (隨 suí)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 1,890,000

  Đặt sim

 • 39

 • 0849.155.668

 • Thuần Khảm

  (坎 kǎn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,180,000

  Đặt sim

 • 40

 • 0843.155.668

 • Địa Thủy Sư

  (師 shī)

 • Địa Lôi Phục

  (復 fù)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,180,000

  Đặt sim

 • 41

 • 0849.055.668

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,180,000

  Đặt sim

 • 42

 • 0967578683

 • Hỏa Địa Tấn

  (晉 jìn)

 • Thủy Sơn Kiển

  (蹇 jiǎn)

 • Sim hợp mệnh Thủy

 • 4,699,000

  Đặt sim

 

24 Tháng 06 năm 2024 (Dương lịch)

19

5-2024. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh