Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Sim phong thủy hợp nữ mệnh thổ|Chọn sim hợp mệnh thổ

 • 0

 • 0832.90.6363

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,789,000

  Đặt sim

 • 1

 • 0796.189.163

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,780,000

  Đặt sim

 • 2

 • 0769.191.863

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 3

 • 0766.186.790

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,500,000

  Đặt sim

 • 4

 • 0766.191.398

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 5

 • 0768.227.990

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,790,000

  Đặt sim

 • 6

 • 0762.177.918

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 7

 • 0769.136.378

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 8

 • 0705.486.783

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 9

 • 0782.433.363

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 10

 • 0764.355.578

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,680,000

  Đặt sim

 • 11

 • 0813.279.279

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 40,490,000

  Đặt sim

 • 12

 • 0843.105.567

 • Địa Sơn Khiêm

  (謙 qiān)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 13

 • 0764.555.178

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 14

 • 0767.011.278

 • Lôi Hỏa Phong

  (豐 fēng)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,380,000

  Đặt sim

 • 15

 • 0704.586.378

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,500,000

  Đặt sim

 • 16

 • 0782.367.890

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,790,000

  Đặt sim

 • 17

 • 0787.502.333

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 7,380,000

  Đặt sim

 • 18

 • 0703.045.578

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,680,000

  Đặt sim

 • 19

 • 0705.299.178

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,300,000

  Đặt sim

 • 20

 • 0836.184.333

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 7,380,000

  Đặt sim

 • 21

 • 0795.186.219

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,990,000

  Đặt sim

 • 22

 • 0849.172.333

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 7,380,000

  Đặt sim

 • 23

 • 0796.239.318

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,780,000

  Đặt sim

 • 24

 • 0776.307.983

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 25

 • 0796.168.319

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,780,000

  Đặt sim

 • 26

 • 0795.140.778

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,890,000

  Đặt sim

 • 27

 • 0778.836.234

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,900,000

  Đặt sim

 • 28

 • 0794.019.578

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,599,000

  Đặt sim

 • 29

 • 0784.666.777

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 54,000,000

  Đặt sim

 • 30

 • 0842.23.5555

 • Địa Sơn Khiêm

  (謙 qiān)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 68,190,000

  Đặt sim

 • 31

 • 0705.077.978

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,790,000

  Đặt sim

 • 32

 • 0943.668.813

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,880,000

  Đặt sim

 • 33

 • 0866.73.1331

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,980,000

  Đặt sim

 • 34

 • 0368.54.0770

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,779,000

  Đặt sim

 • 35

 • 0705.136.278

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,390,000

  Đặt sim

 • 36

 • 0779.690.678

 • Phong Thủy Hoán

  (渙 huàn)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 5,580,000

  Đặt sim

 • 37

 • 0798.708.379

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 38

 • 0762.188.079

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,000,000

  Đặt sim

 • 39

 • 0766.136.786

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,890,000

  Đặt sim

 • 40

 • 0768.295.579

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,800,000

  Đặt sim

 • 41

 • 0783.247.999

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 14,890,000

  Đặt sim

 • 42

 • 0774.267.890

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 43

 • 0794.039.189

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,600,000

  Đặt sim

 • 44

 • 0798.807.333

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 7,380,000

  Đặt sim

 • 45

 • 0784.578.333

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 7,380,000

  Đặt sim

 • 46

 • 0796.125.578

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,680,000

  Đặt sim

 • 47

 • 0793.168.978

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 48

 • 0785.46.6363

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 4,368,000

  Đặt sim

 • 49

 • 0867.133.066

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Thổ

 • 3,500,000

  Đặt sim24 Tháng 07 năm 2024 (Dương lịch)

19

6-2024. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh

Sim phong thủy hợp nữ mệnh thổ|Chọn sim hợp mệnh thổ

 

Nếu mong muốn sở hữu sim phong thủy hợp mệnh Thổ mạng nữ thì bạn cần biết cách chọn sim. Với những gợi ý hữu ích về cách chọn sim hợp mệnh Thổ cho mạng nữ trong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng chọn được dãy sim cho người mệnh Thổ phong thủy hợp mệnh ưng ý trong thời gian ngắn nhất.

 

Đặc điểm phong thủy hợp mệnh Thổ bạn nên biết

May mắn, hạnh phúc và thành công luôn là mong muốn của bất kỳ ai. Và bạn có biết rằng việc sở hữu những yếu tố phong thủy mệnh Thổ sẽ giúp cho những người thuộc mệnh Thổ gặp được nhiều thuận lợi và vận may hơn không.

Trong ngũ hành cung mệnh thì người nữ mệnh Thổ là người chủ yếu sống nội tâm. Họ đặc trưng với tính cách nhiều cảm xúc, hay lo lắng và suy nghĩ. Bản tính thương người khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng kính nể và yêu mến người nữ mệnh Thổ. Điểm yếu trong tính cách của nữ mệnh Thổ là hay lo lắng, suy nghĩ người mệnh Thổ ít dám đương đầu với những khó khăn, thử thách vì sợ thất bại.

Mệnh Thổ hợp màu gì? Yếu tố hợp màu sắc là một trong những yếu tố phong thủy vô cùng quan trọng. Chính vì thế, những người thuộc mệnh Thổ không khỏi băn khoăn mệnh Thổ hợp màu gì (hay mạng Thổ hợp màu gì). Mối quan hệ tương sinh Hỏa sinh Thổ nên người mệnh Thổ có thể sử dụng màu sắc hợp mệnh Hỏa sẽ được tương sinh. Đó là màu tím, màu hồng, hoặc màu đỏ,.. Màu sắc tương ứng với sự hòa hợp, tạo nên phong thủy cho người mệnh Thổ mạng nữ là màu nâu, màu vàng sậm. Cùng với màu sắc tương hợp, tương sinh, người nữ mệnh Thổ cần quan tâm đến màu sắc tương khắc. Bạn nên hạn chế sử dụng màu xanh lá, màu xanh đậm thuộc hành Mộc vì Mộc khắc Thổ sẽ khiến bạn gặp nhiều bất lợi.

Mệnh Thổ hợp số nào chắc chắn sẽ là băn khoăn của bạn khi bạn muốn tìm những tài lộc, may mắn từ con số. Con số này mang ý nghĩa phong thủy quan trọng cho cuộc sống của người mệnh Thổ và góp phần tác động đến sự thuận lợi hay khó khăn cho cuộc sống người nữ mệnh Thổ. Những con số hợp nữ mệnh Thổ gồm có số 8, số 5, số 9 và số 2. Sự xuất hiện các con số này càng nhiều bạn sẽ càng gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong sở hữu sim phong thủy hợp mệnh Thổ cho nữ.

 

Chọn sim hợp mệnh Thổ cho mạng nữ như thế nào?

Một dãy sim phong thủy hợp mệnh Thổ mạng nữ là một dãy sim hội tụ đầy đủ 5 yếu tố phong thủy hợp mệnh cho người nữ mệnh Thổ bao gồm ngũ hành, cân bằng âm dương, ý nghĩa con số, tứ trụ, cửu tinh đồ pháp,...

Theo quy luật ngũ hành sinh khắc thì Hỏa sinh Thổ cho nên những dãy sim thuộc mệnh Hỏa sẽ góp phần hỗ trợ giúp cho người nữ mệnh Thổ có được nhiều may mắn hơn. Ngược lại Thủy khắc Thổ thì người nữ mệnh Thổ không nên chọn dãy sim thuộc mệnh Thủy. Điều này không những không giúp nữ mệnh Thổ gặp được điều tốt lành mà còn có thể đem đến điềm xấu không mong muốn cho người mệnh Thổ.

Tỷ lệ âm dương (số lẻ - số chẵn) trong dãy sim cũng hết sức quan trọng. Một dãy sim hợp nữ mệnh Thổ cần có sự cân bằng âm dương, tương ứng với 5 số chẵn, 5 số lẻ trong dãy sim phong thủy 10 số. Hơn nữa, không chỉ sim hợp nam mệnh Thổ mà sim hợp nữ mệnh Thổ cũng cần dãy sim chứa càng nhiều con số 8 càng tốt. Số 8 vừa là con số hợp mệnh Thổ lại vừa là con số có vận khí rất tốt từ sao Bát Bạch.

Ý nghĩa của sim hợp mệnh Thổ mạng nữ cũng hết sức quan trọng. Bạn nên quan tâm cắt nghĩa ý nghĩa dãy sim thông qua tham khảo công cụ lọc sim của kho sim phong thủy hợp mệnh Thổ http://phongthuysim.vn/sim-hop-nu-menh-tho.htm.