Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Sim phong thủy hợp nam mệnh hỏa | Sim hợp mệnh hỏa

 • 0

 • 0392.00.5588

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 18,990,000

  Đặt sim

 • 1

 • 0782.358.863

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 2

 • 0794.058.863

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 3

 • 0762.289.799

 • Thiên Trạch Lý

  (履 lǚ)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,990,000

  Đặt sim

 • 4

 • 0782.399.228

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 5

 • 0776.390.198

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 6

 • 0782.397.589

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 7

 • 0837.28.9292

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,180,000

  Đặt sim

 • 8

 • 0798.643.111

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 5,800,000

  Đặt sim

 • 9

 • 0704.086.139

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,799,000

  Đặt sim

 • 10

 • 0785.39.6776

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 11

 • 0796.213.228

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 12

 • 0896.87.1199

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 6,379,000

  Đặt sim

 • 13

 • 0846.512.789

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 6,899,000

  Đặt sim

 • 14

 • 0763.79.1188

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 6,579,000

  Đặt sim

 • 15

 • 0787.022.239

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,680,000

  Đặt sim

 • 16

 • 0788.055.179

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,369,000

  Đặt sim

 • 17

 • 0779.72.8800

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,780,000

  Đặt sim

 • 18

 • 0768.719.992

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 19

 • 0768.729.991

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 20

 • 0786.14.5252

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,899,000

  Đặt sim

 • 21

 • 0798.62.3131

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 22

 • 0782.399.921

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 23

 • 0766.183.928

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 24

 • 0776.379.128

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 25

 • 0898.676.239

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 26

 • 0852.558.799

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,668,000

  Đặt sim

 • 27

 • 0812.989.139

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,689,000

  Đặt sim

 • 28

 • 0934.645.278

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,380,000

  Đặt sim

 • 29

 • 0785.39.7676

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,079,000

  Đặt sim

 • 30

 • 0768.79.0011

 • Lôi Hỏa Phong

  (豐 fēng)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,990,000

  Đặt sim

 • 31

 • 0853.675.222

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 6,580,000

  Đặt sim

 • 32

 • 0836.52.3399

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 6,500,000

  Đặt sim

 • 33

 • 0368.729.139

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,799,000

  Đặt sim

 • 34

 • 0363.618.039

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,800,000

  Đặt sim

 • 35

 • 0364.18.7676

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,079,000

  Đặt sim

 • 36

 • 0794.029.928

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 37

 • 0392.808.279

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,000,000

  Đặt sim

 • 38

 • 0796.283.139

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,980,000

  Đặt sim

 • 39

 • 0702.178.239

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,390,000

  Đặt sim

 • 40

 • 0868.075.239

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 41

 • 0869.173.239

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 42

 • 0867.013.239

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 43

 • 0865.105.239

 • Lôi Hỏa Phong

  (豐 fēng)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 44

 • 0776.379.928

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 45

 • 0867.762.239

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 46

 • 0392.090.278

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 47

 • 0388.001.279

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 5,280,000

  Đặt sim

 • 48

 • 0363.85.7700

 • Lôi Hỏa Phong

  (豐 fēng)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 4,268,000

  Đặt sim

 • 49

 • 0912.895.178

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Hỏa

 • 3,890,000

  Đặt sim24 Tháng 07 năm 2024 (Dương lịch)

19

6-2024. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh

Sim phong thủy hợp nam mệnh hỏa | Sim hợp mệnh hỏa

 

Nhu cầu sở hữu sim hợp mệnh đang trở thành một nhu cầu thiết yếu hiện nay. Nổi bật như mạng nam mệnh Hỏa sẽ lựa chọn dãy sim phong thủy hợp mệnh Hỏa mạng nam. Bạn là nam thuộc mệnh Hỏa, vậy bạn đã biết làm cách nào để chọn sim hợp mệnh Hỏa chưa? Nếu bạn chưa biết cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Hỏa thì những thông tin hữu ích về sim hợp mệnh Hỏa mạng nam trong bài viết này sẽ giúp bạn chọn được dãy sim chuẩn xác nhất.

Đặc điểm chung của người mạng nam thuộc mệnh Hỏa

Người thuộc mệnh Hỏa sinh ra đã sở hữu cá tính, bản lĩnh lãnh đạo. Họ có khả năng thấy hiểu và phân biệt lẽ phải. Đối với đam mê người mệnh Hỏa cháy hết mình với đam mê của mình. Trong bất kỳ điều gì lựa chọn, mạng nam mệnh Hỏa đều vô cùng mãnh liệt. Bản tính của nam mệnh Hỏa thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch nên được người xung quanh vô cùng thán phục.

Tính cách của nam mệnh Hỏa có phần bốc đồng, họ có thể hưng phấn, cũng có thể thất vọng, hối tiếc, chán nản thậm chí ghen tị trong các mối quan hệ. Chính vì thế, nam mệnh Hỏa nên sử dụng các yếu tố phong thủy cho người mệnh Hỏa để điều tiết những điểm yếu trong tính cách, đồng thời có thể gặp thật nhiều thuận lợi cuộc sống.

Yếu tố phong thủy cho người mệnh Hỏa mạng nam

1. Nam mệnh Hỏa hợp màu gì?

Người mạng nam mệnh Hỏa hợp màu gì hay mạng Hỏa hợp màu gì? Khi nhắc đến mệnh Hỏa bạn có thể dễ dàng biết được các màu sắc hợp mệnh hỏa là màu đỏ tươi, màu cam, màu đỏ, màu tím, màu hồng đậm. Nếu bạn sử dụng màu sắc của mệnh Hỏa bạn sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc sống và công việc của mình nhiều hơn. Bên cạnh màu sắc thuộc mệnh, bạn cũng có thể chọn màu sắc của mệnh sinh Hỏa. Thổ sinh Hỏa, bạn có thể chọn màu sắc thuộc Thổ như màu vàng, màu vàng nâu, màu nâu,... những màu sắc này cũng rất tốt cho mệnh của bạn.

 

2. Nam mệnh Hỏa hợp số nào?

Trong quan niệm phong thủy của người phương Đông thì người mạng nam thuộc mệnh Hỏa hợp với các con số như số 3, số 9 hoặc số 4. Tại sao cần quan tâm nam mệnh Hỏa hợp số nào? Bạn có biết rằng, có rất nhiều con số mang ý nghĩa đẹp, nhưng những con số đó có thể thuộc mệnh khắc với mệnh của bạn, chọn sử dụng số hợp mệnh là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm những con số hợp sẽ giúp bạn có được nhiều tài lộc hơn.

 

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh Hỏa

Sự phát triển của cuộc sống hiện đại đã thúc đẩy các nhu cầu của cuộc sống không ngừng nâng lên. Nếu như trước kia dãy sim đơn giản chỉ là duy trì mối quan hệ hay liên lạc phi khoảng cách thì hiện nay, ý nghĩa sim được nhiều người quan tâm. Một dãy sim phong thủy hợp mệnh sẽ dễ dàng mang đến những thành công, thuận lợi và nhiều may mắn cho người sử dụng thuộc mệnh đó. Chính vì vậy, khi bạn mạng nam thuộc mệnh Hỏa thì bạn nên chọn sim hợp nam mệnh Hỏa.

Có rất nhiều cách chọn sim cho người mệnh Hỏa, bạn có thể chọn sim theo con số hợp mệnh. Đó là nam mệnh Hỏa nên chọn dãy sim có sự xuất hiện nhiều của các con số hợp mệnh Hỏa như số 3, số 9, số 4. Ví dụ dãy sim 0971.38.83.83, 0868.38.3338, 0933393389, 0868399393, 0911.3333.98,... Những dãy sim chứa con số hợp mệnh này sẽ sở hữu những ý nghĩa phong thủy cho người mệnh Hỏa phú quý, phát tài, phát lộc.

Bạn cũng có thể chọn sim phong thủy hợp mệnh Hỏa bằng cách nhấp kho sim phong thủy mệnh Hỏa http://phongthuysim.vn/sim-hop-nam-menh-hoa.htm để chọn dãy sim hợp mệnh Hỏa cho mạng nam ưng ý. Tại kho sim này, bạn cũng không khó để chọn dãy sim hợp nữ mệnh Hỏa đơn giản, nhanh chóng.