Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Những điều nên biết về thế giới địa phủ (1)

ĐI XEM

“THẬP ĐIỆN

DIÊM VƯƠNG”

-PhongThuySim.Vn

 

Lời blog : Sau bài “Thiên đàng và Địa ngục” được mọi người đón đọc hoan nghênh và có yêu cầu nói rõ về “Thập Điện Diêm Vương”. Sa di Huệ Phúc đã tổng hợp thành một bài dài (được đăng hết trong 3 kỳ). Tuy nhiên vì Sa di Huệ Phúc là người tu đạo Phật nên hành văn có những điểm thiên về Phật Giáo; chúng tôi với quan niệm “Thế Giới Tâm Linh” không của riêng tôn giáo nào hay thành phần nào trong xã hội, được hình thành nhằm giúp mọi người tìm hiểu về Thế Giới Vô Hình, nên ai có lòng tin thì cảm nhận, ngược lại nên xem như một bài viết đọc để giải trí, thư giản mà thôi.

Thập Điện Diêm Vương là hệ thống trong cõi âm ty địa ngục đứng đầu là Diêm Vương. Theo Cấm Độ Tam Muội Kinh viết : dưới sự cai trị của Diêm Vương chỉ đặt Ngũ Quan gồm có Tiên Quan cấm sát (cấm giết chóc), Thủy Quan cấm đạo (cấm trộm cướp), Thiết Quan cấm dâm (cấm dâm dục), Thổ Quan cấm lưỡng thiệt (cấm hai lời dối trá) và Thiên Quan cấm tửu (cấm uống rượu).xem so dien thoai hop tuoi

Còn quyển thứ ba mươi ba trong Phật Tổ Thống Ký thuộc “Sử Truyền Phật Giáo” (Trung Hoa) ghi lại : “Thế truyền Đường Đạo Minh hoà thượng thần du địa phủ, gặp mười lăm người phân trị, vì truyền tên lên thế gian nên thuộc hạ của Diêm Vương biến thành mười lăm”. Nói đến đây thì Phật giáo bắt đầu xuất hiện có Thập Điện Diêm Vương. Từng vị trong Thập Điện Diêm Vương đều được phân công, có chức quyền, phương thức xử lý tội lỗi người thế gian khi qua đời xuống địa ngục rất rõ ràng minh xác.

Thập Điện Diêm Vương là hệ thống cai trị trong cõi âm ty, các “quan chức” (ma vương) làm việc tại âm gian lấy điện thứ năm làm nơi truy xét công tội người chết, gọi chung là Thập Điện Diêm La hay Thập Điện Diêm Quân hoặc Thập Điện Diêm Vương. Diêm Vương còn được gọi là Diêm Ma Vương. Thập Điện Diêm Vương có ảnh hưởng rất lớn với người dân gian sau khi qua đời. Trong Phật giáo từ trước đến nay thường đắp tượng Thập Điện Diêm Vương đặt ở trái phải Minh Giới Tổng Quản Địa Tạng Bồ Tát trong các chùa chiền, còn thời xưa thì thường có mười lăm điện thờ trong miếu Thành Hoàng.

Cho nên ở cõi Diêm Phủ có mười vị Ma vương hay còn gọi “vua một cõi”cai quản, có nhiệm vụ và công việc khác nhau để xem xét người chết lúc còn sống trên thế gian đã phạm vào những tội lỗi gì mà có hình phạt thích đáng.(xem sim hop tuoi)

1. Nhứt Điện : Tần Quảng Vương cầm sổ sống chết.

2. Nhị Điện : Sở Giang Vương coi Đẳng Hoạt Địa Ngục

3. Tam Điện : Tống Đế Vương coi Hắc Thằng Đại Địa Ngục

4. Tứ Điện : Ngũ Quan Vương coi Chúng Hiệp Đại Địa Ngục

5. Ngũ Điện : Diêm La Vương coi Khiếu Hoán Địa Ngục

6. Lục Điện : Biện Thành Vương coi Đại Khiếu Hoán Địa Ngục

7. Thất Điện : Thái Sơn Vương coi Nhiệt Não Địa Ngục

8. Bát Điện : Bình Đẳng Vương coi Đại Nhiệt Não Địa Ngục

9. Cửu Điện : Đô Thị Vương coi A-Tỳ Địa Ngục.

10. Thập Điện : Chuyển Luân Vương cho đi đầu thai.

Trong Ngọc Lịch Sao Truyền và Diêm Vương Kinh có ghi tỉ mỉ như sau :

Điện thứ nhất : Tần Quảng Vương Tưởng, vía ngày mồng một tháng hai, ty chưởngNhân Gian Thiên Thọ Sinh Tử, cai quản cát hung vùng u minh. Người tốt đã hết tuổi thọ thì tiếp dẫn siêu sinh. Người có công tội hai phần cân bằng thì đưa đến điện thứ mười, đầu thai vào nhân thế, nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam. Người làm ác nhiều thiện ít thì giải đến đài cao bên phải điện, gọi là Nghiệt Kính Đài để xem lòng dạ tốt xấu khi tại thế rồi phê giải đến điện thứ hai phát ngục chịu khổ.

Đây là điện đầu tiên quản lý việc ghi chép về tuổi thọ mỗi người, đồng thời quản lý hết tất cả việc lành dữ của cõi U Minh như trên trần gian thuộc “Phòng Hành Chánh Quản Trị” vậy. Cung điện Tần Quảng Vương nằm bên dưới tầng đá ngầm dưới đáy biển, hướng Tây của hắc lộ suối vàng.(sim phong thuy)

Nếu người chết có làm việc thiện, thì được đưa đi sinh kiếp khác ngay. Còn nếu người chết là nam hay nữ mà công tội ngang nhau, sẽ được đưa đến Điện thứ mười cho đi đầu thai, có thể nam chuyển thành nữ hay ngược lại, tùy theo nghiệp của mỗi người mà định.

Nếu có làm ác ít, thì được đưa vào một điện có đài cao, gọi là “Nghiệt kính (cảnh) đài”. Đài nầy cao một trượng, xung quanh có kiếng, treo ở hướng Đông, trên biển có đề câu :- “Trước Đài Nghiệt Cảnh không người tốt”. Hồn người chết sẽ thấy lại tất cả những việc mình đã làm khi sống, bao nhiêu tội lỗi đã gây ra, nay phải chịu sa xuống Địa Ngục chịu sự trừng phạt. Lúc nầy thì dù “vàng ròng cũng khó đổi” được. Sau khi xem hết các tội lỗi rồi thì chuyển qua Điện thứ hai để thọ hình phạt theo tội đã gây ra.(sim hop tuoi)

Những tội trên thế gian : như người còn sống chẳng kính trời đất, không nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo đáp, hỗn hào cãi lệnh cha mẹ, coi thường mạng sống, tự ải tự vẫn (thắt cổ tự tử), uống thuốc độc hoặc nhảy sông mà chết. Những người chết như thế, ngoại trừ do bảo vệ trung hiếu tiết nghĩa mà có hành động như vậy, còn tất cả do vì tham sân si uất hận, hoặc vì lý do không đáng mà tự tử, hoặc do muốn hù dọa người mà lộng giả thành chân …mà chết (thì đều phải chịu trừng phạt). Các vị thần Môn Táo (cửa và bếp tức) sẽ giải những hồn nầy vào điện để chịu sự đói khát, từ chập tối đến nửa đêm (tức từ giờ tuất và hợi) phải chịu sự đau đớn sống chết. Hình phạt kéo dài hoặc 70 ngày hoặc hai, ba năm, rồi đưa hồn trở về quê quán để gặp vợ (chồng) con, nhưng không được hưởng cơm canh tiền bạc (do thân nhân cúng). Nếu người đó biết ăn năn tội lỗi thì không còn hiện những hình ảnh ghê sợ, dọa nhát ma người đời nữa.

Trải qua thời gian trừng phạt nầy rồi, thì thần Môn Táo lại giải xuống điện cũ để chuyển tiếp Điện thứ hai, tra xét công tội để áp dụng hình phạt thích đáng nơi ngục đó. Nếu khi sống có làm việc thiện thì có phần miễn giảm, còn toàn làm ác thì quỉ mặt xanh sẻ áp giải đến ngục khác chịu hình phạt, nếu quá nặng thì cho xuống đại Địa Ngục A -Tỳ, mãi mãi chịu hình phạt không cho đầu thau nữa.(xem số điện thoại)

Những kẻ khi sống làm nghề “thợ tụng ”, tụng kinh cầu nguyện cho người mà gian lận, bớt lời bớt chữ trong kinh thì đưa sang “Bổ Kinh Sở” nơi tụng kinh thêm cho đủ số. Nơi đây, có để kinh điển, thắp một cây đèn dầu leo lét, khi mờ khi tỏ không thể tụng đọc nhanh được. Mà khi tụng, bỏ sót một chữ sẽ bị quỉ sứ đánh đòn nên không dám sai trái. Những người nầy, dù ở thế gian thân nhân có rước bao nhiêu thầy đến hộ niệm đi nữa thì tội cũ vẫn không giảm được. Chỉ có trường hợp, chính người thân thiết đó, hết sức thành tâm tụng đọc, ra sức bố thí cúng dường, dù đọc kinh trì chú không hay miễn có đủ tâm thành thì có cảm ứng. Lúc ấy, vào sáu ngày lành mỗi tháng, sẽ có “Phật chỉ” đưa đến mà giảm tội cho.

Muốn tránh khỏi hình phạt ở địa ngục, chỉ có cách là phát lòng thành ăn ngay ở thẳng, làm nhiều việc công đức… thì khi qua đời được dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc !

Vào ngày mùng 1 tháng hai (là ngày vía của Nhất Điện Tần Quảng Vương) , người theo Phật nên ăn chay tụng kinh sám hối, phát nguyện và thực hành làm lành sẽ được Tần Quảng Vương phù hộ.

Điện thứ hai : Sở Giang Vương Lịch, vía ngày mồng một tháng ba, ty chưởng Thoại Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Y Đình Hàn Băng Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương gian làm hại đến thân thể người khác, trộm cướp sát sinh sẽ bị đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ hình, hết hạn được chuyển sang điện thứ ba, xem xét để gia hình phát ngục.(boi sim dien thoai)

Ngục nầy nằm ở đáy biển, dưới tầng đá ngầm phía chính Nam, gọi là địa ngục Đẳng Hoạt . Gồm có 16 địa ngục nhỏ như sau:-

1- Hắc Vân Sa  (cát mây đen)

2- Phẩn Niệu Nê (phân, nước tiểu, bùn)

3- Ngũ Xoa  (cây chĩa năm răng)

4- Cơ Ngạ  (đói)

5- Tiêu Khát  (khát)

6- Nùng Huyết  (chảy máu tươi)

7- Đồng Phủ  (búa đồng)

8- Đa Đồng Phủ  (nhiều búa đồng)

9- Thiết Khải  (giáp bằng sắt)

10- U Lương  (tối tăm)

11- Kê  (gà cắn mổ)

12- Hôi Hà  (tro than, sông nước)

13- Chước Tiệt  (chặt cắt)

14- Kiếm Diệp  (kiếm bén)

15- Hồ Lang  (chồn sói)

16- Hàn Băng  (băng lạnh)

Người sống trên thế gian mà phạm vào tội lừa gạt thiếu niên nam nữ, buôn bán trẻ em, cưỡng đoạt thân thể, tranh đoạt tài sản, không rành nghề hốt thuốc cho người làm tổn hại đến mắt, lỗ tai, tay, chân họ, không tha đày tớ già làm lụng cực nhọc, tham cầu lợi lộc mà làm mai mối hôn nhân, giấu giếm (khai gian) tuổi tác, cho đến nhà người hay sinh sự, làm điều dối gian, ăn nói dối trá phỉnh trên gạt dưới. Phạm tội loạn luân. Làm quan ăn của hối lộ…

Những người này khi chết, sau khi ở Nghiệt Cảnh Đài đã tra ra tội phạm nhiều ít, thời gian phạm tội lâu mau, có cố ý hay vô tình… thì cho quỷ tóc đỏ răng nanh dẫn đi đến địa ngục nhỏ tương ứng để thọ tội.

Thí dụ phạm vào tội loạn luân, bị cắt (thiến) thận, làm quan tính kế đảo điên, ăn hối lộ, bị nhốt trong hỏa xa, dối trá bị cát mây đen đè mình, xúi trẻ thơ lầm lỗi bị cầm trong ngục giá lạnh. Mãn kỳ thọ tội nầy thì chuyển sang ngục thứ ba để định tiếp. Người nào trên thế gian thường biết nói điều hay để giáo hóa người khác hoặc giúp người giác ngộ; thương yêu chúng sinh, dạy dỗ điều lành tốt cho trẻ em, không tàn hại côn trùng, bố thí thuốc men cho người bệnh, bố thí cơm cháo cho người nghèo đói, bố thí tiền bạc để cứu giúp người nghèo khổ, biết ăn năn tội lỗi đã lỡ gây tạo thì được miễn trừng phạt nơi ngục nầy, mà đưa thẳng xuống Điện thứ mười để đầu thai sang kiếp khác.

Vào ngày mùng một tháng ba, nên phát nguyện làm lành, phóng sanh, thì được Ngài Nhị Điện Sở Giang Vương phù hộ.(xem tu vi so dien thoai)

Điện thứ ba Tống Đế Vương Dư, vía ngày mồng tám tháng hai, ty chưởng Hắc Thừng Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương bất kính tôn trưởng, xúi biểu người khác kiện tụng thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ tư, xem xét để gia hình phát ngục.

Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm hướng Đông Nam đáy biển, tên gọi là “Hắc Thằng Địa Ngục” (dây đen). Có tất cả 16 địa ngục nhỏ như sau :

1- Hàm Lỗ  (muối mặn)

2- Ma Hoán Già Nữu  (gông xiềng)

3- Xuyên Lặc (xỏ gân)

4- Đồng Thiết Quát Kiểm (đồng sắt nạo gò má)

5- Quát Chi  (nạo chảy mỡ)

6- Kiềm Tễ Tâm Can  (đóng vào tim gan)

7- Oát Nhãn  (móc mắt)

8- Sản Bì  (phanh da)

9- Nguyệt Túc  (cắt chân)

10- Bạt Thủ Cước Giáp  (rút móng tay chân)

11- Hấp Huyết  (hút máu)

12- Đảo Điếu  (treo ngược rút lên)

13- Phân Tuỷ  (xẻ xương tủy)

14- Thư Chú  (ăn giòi bọ)

15- Kích Tất (đánh vào đầu gối)

16- Bà Tâm (bóp trái tim)

Người lúc còn sống khi làm quan, chẳng nghĩ ơn đức lớn lao của vua của đất nước, chúng sinh, mạng sống con người là quan trọng, chỉ biết hưởng thụ lợi lộc mà không làm tròn bổn phận, chẳng màng người dân khổ sở đói rét. Nếu là người dân thường thì thấy lợi bỏ quên ân nghĩa, chồng bất nghĩa, vợ chẳng hòa thuận, làm con nuôi được thọ lãnh ân huệ người ta mà muốn chiếm đoạt tài sản sinh ra vong ân bội nghĩa, đày tớ phụ ơn chủ nhà, binh lính phụ ơn của người chỉ huy, công nhân phụ ơn nghĩa giám đốc, hoặc phạm tội vượt ngục hoặc quân nhân đào ngũ, không làm tròn chức trách của trên giao phó… Phạm những lỗi trên mà không chịu sám hối thì tuy có làm điều lành đi nữa cũng không bớt được tội cũ (phải có sự ăn năn sám hối mới được)so dien thoai phong thuy

Thêm nữa, những vị thầy phong thủy coi xem nhà cửa mồ mã cho người, học không đến nơi đến chốn, làm sai lệch mà lấy tiền người. Hoặc đào mồ cuốc mã thiên hạ, chiếm đất nghĩa địa. Hoặc dụ dỗ người làm việc phi pháp. Giết người lấy của, đi săn bắn bị cọp xé thây, gian dâm vợ người, sửa chữa giả mạo giấy tờ, người có di chúc gởi gắm cho mình mà không chịu thực hiện, đốt phá nhà cửa người, đòi nợ xiết của người khác, làm sách giả nguy hại đời sau…

Sau khi tra xét tường tận, sẽ cho Đại Lực Quỷ đưa vào tiểu ngục thích ứng chịu trừng phạt theo tội lỗi đã làm. Thọ hết hình phạt, lại chuyển sang ngục thứ tư để tra xét tiếp.

Ngày mùng tám tháng hai, nên phát nguyện và thực hiện việc làm lành, nếu theo Phật giáo nên tụng kinh sám hối nếu lỡ gây ra những tội đã nêu trên, thì sẽ được Ngài Tam Điện Tống Đế Vương hộ trì miễn giảm tội.(xem so dien thoai theo phong thuy)

 

 

®® Từ Khóa Tìm kiếm nhiều nhất:

 


29 Tháng 11 năm 2020 (Dương lịch)

15

10-2020. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh